KONU BAŞLIKLARI

 • Ülkemizdeki perfüzyonist eğitimi
 • Minimal invaziv cerrahide perfüzyon uygulamaları
 • Aort cerrahisinde serebral ve medulla spinalis koruma stratejileri
 • Perfüzyonist bakış açısıyla hasta kan yönetimi
 • Pandemi öncesi ve sonrası ECMO uygulamaları
 • Sıcak kemoterapi uygulamaları
 • Pediatrik perfüzyonda neler değişti?
 • Organ nakillerinde perfüzyonistin rolü
 • Kardiyopleji solüsyonları ve uygulama şekilleri
 • Perfüzyon uygulamalarında teknolojik gelişmeler
 • Perfüzyon uygulamalarında veri kayıtlama ve saklama