KONGRE ÖDÜLLERİ
SÖZEL BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

Bu ödülün amacı, meslektaşlarımızın araştırma çalışmalarında gösterdikleri verimliliği takdir ederek, gelecek yıllarda özellikle genç meslektaşlarımızı teşvik etmektir. Değerlendirmede aşağıda belirtilen kriterler dikkate alınacaktır.

  • Çalışma özetinin formata uygun olması
  • Çalışma başlığı ile içeriği arasında uygunluk olması
  • Araştırmanın yeni, orijinal ve bilimsel bir getirisinin olması
  • Prospektif, projeye dayalı, yeterli sayıda olgu ile desteklenmiş olması
  • İstatiksel değerlendirmelerin doğru yöntemle yapılmış olması
  • Konunun yeterince irdelenmiş olması
SÖZEL BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Yurt Dışı EBCP bilimsel toplantısına ( Kayıt, Konaklama, Ulaşım ) hakkı kazanılacaktır.

SÖZEL BİLDİRİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

17. TKDCD Kongresine ( Kayıt, Konaklama ) hakkı kazanılacaktır.

SÖZEL BİLDİRİ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

7. Perfüzyon Sempozyumu (Kayıt, Konaklama) hakkı kazanılacaktır.